Wprowadzenie do pracy socjalnej

Introduction to social work

2021Z

Kod przedmiotu54N1-WPRDPRSOC-ns
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Frysztacki K. (red.) , Wielowymiarowość pracy socjalnej, t. -, Akapit, Toruń, 2002, s. - 2) Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, UWM, Olsztyn, 2001 3) Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn, 2011 4) Kantowicz E. (red.), Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia, UWM, Olsztyn, 2013 5) Kantowicz E., Olubiński A., Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Akapit, Toruń, 2003 6) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Śląsk, Katowice, 2001 7) Skidmore Rex A. Thackeray Mllton G. (red.), Wprowadzenie do pracy socjalnej,, Interart Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi