Środowiskowa praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Praca Socjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Psychologia społeczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wprowadzenie do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Gerontologia społeczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
45
Warsztaty artystyczne z elementami dramy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia
2
ZAL-O
Wykład
30
Wprowadzenie do pracy socjalnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Andragogika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Filozofia z etyką
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika rodziny/Family pedagogy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika społeczna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo rodzinne i opiekuńcze
2
EGZ
Wykład
30
Psychologia rozwoju i osobowości
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
7
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka śródroczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Metodologia badań społecznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Pedagogika specjalna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Animacja społeczno-kulturalna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy metodyki pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Polityka społeczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnozowanie w pracy kuratora sądowego
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Poradnictwo zawodowe
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia kliniczna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Metodyka pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Lokalne partnerstwo w systemie pomocy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Metodyka pracy socjalnej z rodziną
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
7
ZAL-O
Praktyki
160
Praktyka śródroczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Elementy teorii organizacji i zarządzania
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo pracy
1
ZAL-O
Wykład
15
Resocjalizacja
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Kwestie społeczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Międzynarodowa praca socjalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Praca socjalna a niepełnosprawność
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy socjoterapii w pracy socjalnej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Projektowanie w pracy socjalnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Aksjologia pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ewaluacja w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Interwencja kryzysowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Marketing usług socjalnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Multikulturowość w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo socjalne w Polsce
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Profilaktyka społeczna w pracy socjalnej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Superwizja w pracy socjalnej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Wolontariat w pracy socjalnej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0