Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Ratownictwo Medyczne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na różnych szczeblach; w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej i innych służbach ratowniczych oraz zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
12,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
18,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 1/2
3
Choroby wewnętrzne z kardiologią 2/2
4
Intensywna terapia z anestezjologią 1/2
3
Pediatria 2/2
3
SUMA
15,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia 2/2
0
Intensywna terapia z anestezjologią 2/2
0
Medycyna ratunkowa 2/3
0
Medycyna sądowa
0
Medyczne czynności ratunkowe 2/3
0
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
0
Neurochirurgia z neurotraumatologią
0
Psychiatria
0
Stany nagłe w pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
0
SUMA
0,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Zajęcia sprawnościowe - wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania w służbie zdrowia
0
III - Kierunkowe
Medycyna ratunkowa cz. III
0
Położnictwo i ginekologia
0
Ratunkowe umiejętności kliniczne
0
Zajęcia z samoobrony
0
SUMA
0,0