Wychowanie fizyczne

Physical Education

2019Z

Kod przedmiotu38-00-S1-WF
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Wychowanie fizyczne
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńDoskonalenie umiejętności ruchowych, techniki i taktyki sportów drużynowych, sportów indywidualnych oraz zabaw ruchowych. Autorskie programy zajęć z elementami wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, aktywności pro zdrowotnej. Pomiar sprawności fizycznej: testy sprawnościowe.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturą oraz piśmiennictwem z zakresu kultury fizycznej. Uzyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami gier i zabaw zespołowych oraz sportów indywidualnych.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Podręczniki i skrypty z wybranych dyscyplin sportowych, metodyki wychowania fizycznego oraz rekreacji., Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca1) Polskie Związki Sportowe, Oficjalne przepisy wybranych dyscyplin sportowych, Różne wydawnictwa, 2018
Uwagi-