Biologia i mikrobiologia

Biology and Microbiology

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-BIMIK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńZapoznanie z podstawami diagnostyki mikrobiologicznej, zabezpieczaniem pobranego materiału do badań mikrobiologicznych. Drobnoustroje komensalne i chorobotwórcze człowieka. Opanowanie umiejętności charakterystyki (budowa, rozmnażanie, cykle życiowe, chorobotwórczość, diagnostyka) pasożytów człowieka bytujących w układach: pokarmowym, krwionośnym, oddechowym, nerwowym, moczowo-płciowym, jak również pasożytów mięśni i narządów miąższowych oraz skóry należących do: Protozoa, Digenea, Cestoda, Nematoda, Arachnida, Insecta.
Opis wykładówWstęp do parazytologii i mikrobiologii. Mikrohabitat pasożytów. Zagrożenia biologiczne występujące w środowisku człowieka. Parazytozy oportunistyczne. Wektory chorób transmisyjnych. Pasożytnicze inwazje egzotyczne.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. charakterystyki poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów człowieka oraz objawów chorób przez nie powodowanych, jak również nt. budowy i funkcjonowania układu odpornościowego. Nabycie umiejętności rozpoznawania chorobotwórczych mikroorganizmów i pasożytów człowieka, podejmowania działań profilaktycznych oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kunicki-Goldfinger W, wyd. PWN, Warszawa, Życie bakterii, 2001r., tom
Uwagimaksymalna liczebność grupy ćwiczeniowej: 10 osób