Biofizyka

Biophysics

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-BIOF
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki, matematyki i biologii w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWprowadzenie do przedmiotu, zasady zaliczania. Fizyczne spojrzenie na struktury biologiczne – rola oddziaływań międzycząsteczkowych, atomy, cząsteczki, makrocząsteczki, układy wielomolekularne. Błony biologiczne - transport przez błony, zjawiska bioelektryczne. Biofizyka układu krwionośnego. Promieniowanie jonizujące.
Cel kształcenia1. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biofizyki dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i organizmie ludzkim. 2. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. 3. Nabycie umiejętności planowania oraz przeprowadzania eksperymentów i opracowania wyników wykonanych pomiarów. 4. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. 5. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych.
Literatura podstawowa1) F. Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, Warszawa, 2007 2) S. Miękisz A. Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, Volumed, Wrocław, 1998
Literatura uzupełniająca1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa, 2006
Uwagibrak