Biochemia z elementami chemii

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-BzEC
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia organiczna, fizjologia człowieka
Wymagania wstępneznajomość chemii na poziomie średniej
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówRola biochemii w medycynie. rola wody i układów buforowych w organizmie człowieka. Budowa i funkcje białek transportowych: hemoglobiny i mioglobiny. Działanie i funkcje enzymów, rola enzymów diagnostycznych. Biochemia witamin. charakterystyka funkcji szlaków katabolicznych i anabolicznych w komórkach organizmu człowieka w zarysie. biochemia chorób metabolicznych: cukrzyca, fenyloketonuria.
Cel kształceniazrozumienie podstaw energetycznego i biochemicznego funkcjonowania organizmu, poprzez poznanie integracji szlaków metabolicznych i działania enzymów.Poznanie roli wody i układów buforowych dla zachowania homeostazy organizmu człowieka.
Literatura podstawowa1) Bańkowski E. , Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych, t. 1, Elsevier Urban&Partner, 2009 2) Hames B.D. Hooper N.m., Biochemia, krótkie wykłady, PWN Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagicykl kształcenia obejmuje zajęcia w formie seminariów o tematyce:Budowa i właściwości białek; Zależność pomiędzy strukturą i funkcją białek (kolagen, białka osocza, gammaglobuliny); Hemoglobina, zatrucia tlenkiem węgla;Budowa i funkcje enzymów, enzymy diagnostyczne;Koenzymy i witaminy;Interakcje między składnikami żywności i lekami Budowa cukrów, główne szlaki przemian cukrów;Uzyskiwanie energii w komórce;Transport glukozy przez błony, cukrzyca; budowa i metabolizm lipidów; Cholesterol i jego transport w organizmie;Choroba alkoholowa, metabolizm alkoholu