Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz.1

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-CEzEO1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, mikrobiologia, psychologia
Wymagania wstępneBadanie przedmiotowe,
Opis ćwiczeńMetody oceny stanu odżywienia. Postępowanie terapeutyczne w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej. Postępowanie ratunkowe względem pacjenta w stanie terminalnym. Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w zespole ostrej niewydolności oddechowej, zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmie, ostrych stanach zapalnych dróg oddechowych i odmie opłucnowej. Przyczyny, objawy i postępowanie w ostrej niewydolności nerek. Przeprowadzanie badania fizykalnego pacjenta dorosłego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu zagrożenia zdrowotnego. Monitorowanie czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii. Interpretacja wyników badań pacjenta z przewlekłą niewydolnością oddechową. Elektrokardiogram. Monitorowanie czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. Ocena i opis stanu ogólnego, somatycznego i psychiczny pacjenta.
Opis wykładówNiepełnosprawności i choroby przewlekłe. Uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka. Przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej. Mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia. Problematyka ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, rozwarstwienia aorty, niewydolności krążenia, ostrego niedokrwienia kończyny, obrzęku płuc i zatorowości płucnej. Problematyka ostrej niewydolności oddechowej. Wybrane schorzenia przewodu pokarmowego. Zagadnienia śpiączki metabolicznej i stanów nagłego zagrożenia w endokrynologii.
Cel kształceniazapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny chorób wewnętrznych. Omówienie postępowania w stanach nagłych. Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym w tym zakresie. Rozpoznaje wybrane jednostki chorobowe z dziedziny chorób wewnętrznych i onkologii. Zna zasady planuje i realizuje procesy ratunkowe pacjentów ze schorzeniami i chorobami pochodzenia internistycznego.
Literatura podstawowa1) A. Jeziorski, Onkologia, podręcznik dla pielęgniarek, wyd. PZWL Warszawa, 2009 2) Paris A. Kosmidis, Girk Schrijvers, Fabrice Andre, Sylvie Rottey, Podręcznik stanów nagłych w onkologii,, wyd. Medipage, 2006
Literatura uzupełniająca1) A Semeniuk-Wojtaś, A. Semeniuk-Wojtaś R. Stec Rafał Stec Paweł Chrom P. Chrom J. Woroń, Kuchar, Leczenie wspomagające w onkologii, AsteriaMed, Gdańsk, 2017 2) Piotr Gajewski, Interna Szczeklika, małt podręcznik 2018/2019, 2019/2020, MP, Kraków, 2018 3) Krystyna de Walden-Gałuszko, Podstawy opieki paliatywnej , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
Uwagi