Chirurgia cz. 1

Surgery part 1

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-CH1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Choroby wewnętrzne
Wymagania wstępnePodstawy pielęgniarstwa
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie studenta do opieki i pomocy medycznej chorym w urazach i ostrych schorzeniach powłok ciała,klatki piersiowej i jamy brzusznej.Przygotowanie do pracy w zespołach Klinik Ogólnochirurgicznych z zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczne aspekty zastosowania zasad aseptyki i antyseptyki.Przygotowanie studenta do pracy na Bloku Operacyjnym.Cele te realizowane są poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania i podejmowania właściwych interwencji diagnostyczno-terapeutycznych i pielęgnacyjnych w urazach i ostrych schorzeniach powłok ciała, klatki piersiowej i jamy brzusznej.Przygotowanie studenta do pomocy i asystowania w prostych zabiegach przy łóżku chorego, na sali zabiegowej i sali opatrunkowej. Umiejętność przygotowania do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym ze wskazań życiowych.Przygotowanie do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych
Literatura podstawowa1) Wojciech Noszczyk, "Chirurgia Repetytorium", wyd. PZWL Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi