Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz.2

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-CWzEO2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi