Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-DLiO
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, biochemia, fizjologia
Wymagania wstępneanatomia, biochemia, fizjologia
Opis ćwiczeń1. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i mineralnej. Obsługa urządzeń POCT i wykorzystanie ich do przeprowadzania analiz biochemicznych. 2. Podstawy diagnostyki hematologicznej. 3. Diagnostyka i monitorowanie zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy. 4. Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej. 5. Diagnostyka laboratoryjna chorób przewodu pokarmowego i nerek.
Opis wykładów1. Rodzaje materiału diagnostycznego. 2. Pobieranie materiału. 3. Wpływ zmian fizjologicznych na zmiany stężenia analitów. 4. Przyczyny błędów diagnostycznych i trudności interpretacji wyników. 5. Diagnostyka krwi i moczu.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie zależności pomiędzy fizjologią organizmu, a metodami diagnozowania jej zaburzeń oraz nabycie wiedzy o sposobach pobierania materiału biologicznego do badań, jak również interpretowanie wyników podstawowych badań laboratoryjnych.
Literatura podstawowa1) Dembińska-Kieć A., Naskalski J.w., , "Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej", rban&Partner, 2009, 2009 2) Mariańska B., Wintyga J., Fabijańska-Mitek J., "Badania laboratoryjne w hematologii", PZWL, 2003 3) Wyd. polskie pod red. Woźniak M. , "Próbki od pacjenta do laboratorium", MedPharm, 2012
Literatura uzupełniająca1) Caquet R., "250 badań laboratoryjnych - kiedy zlecać jak interpretować", PZWL, 2007 2) Kokot F., Kokot S., "Badania laboratoryjne - zakres norm i interpretacja", PZWL, 2004
Uwagi