Farmakologia i toksykologia kliniczna

2020L

Kod przedmiotu6255S1P-FTK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi