Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-FzEFK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia człowieka
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z przedmiotu Anatomia człowieka
Opis ćwiczeńĆWICZENIE 1: Fizjologia układu nerwowego. Elektrofizjologia neuronu, geneza potencjału spoczynkowego i czynnościowego, okres refrakcji bezwzględnej i względnej, przewodnictwo nerwowe. Odruchy i ich podział, łuk odruchowy, odruchy rdzeniowe, badanie odruchu kolanowego. Zmysł wzroku: budowa narządu wzroku, podstawy procesu widzenia, odruchy źreniczne. ĆWICZENIE 2: Zmysł słuchu: mechanizm przewodzenia fal dźwiękowych. Zmysł równowagi: budowa i funkcje aparatu przedsionkowego, odruch przedsionkowo-oczny i odruchy przedsionkowo-rdzeniowe, mechanizm oczopląsu. Fizjologia mięśni: budowa sarkomeru, molekularny mechanizm skurczu mięśnia, jednostka motoryczna, rodzaje skurczów mięśnia, zmęczenie mięśni. Kolokwium z układu nerwowego i mięśni. ĆWICZENIE 3: Fizjologia układu krążenia: fizjologia mięśnia sercowego, układ bodźco-przewodzący serca, geneza potencjału czynnościowego w kardiomiocytach, elektrokardiografia (EKG), hemodynamiczny cykl pracy serca, unerwienie serca. ĆWICZENIE 4: Mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze krwi. Pomiar ciśnienia krwi przy użyciu sfigmomanometru i stetoskopu. Fizjologia układu oddechowego: anatomia czynnościowa układu oddechowego, mechanika oddychania, opory w układzie oddechowym, regulacja oddychania. Kolokwium z układu krążenia i układu oddechowego. ĆWICZENIE 5: Fizjologia krwi: skład i rola krwi, białka osocza i ich funkcje, elementy morfotyczne krwi, hemoglobina - rodzaje i właściwości, podstawowe grupy krwi, hemostaza i fibrynoliza. Oznaczanie podstawowych parametrów hematologicznych, grup krwi oraz klinicznych wskaźników hemostazy. ĆWICZENIE 6: Fizjologia układu pokarmowego: przebieg procesów trawienia składników pokarmowych (białka, węglowodany i tłuszcze) w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, z uwzględnieniem substratów, enzymów i produktów końcowych trawienia. Regulacja wydzielania enzymów przez poszczególne gruczoły trawienne. Fizjologia układu wydalniczego: nefron jako podstawowa jednostka funkcjonalna nerek, mechanizm powstawania moczu pierwotnego (filtracja kłębuszkowa) i ostatecznego (transport kanalikowy), zagęszczanie i rozcieńczanie moczu. Ocena właściwości fizykochemicznych moczu. Kolokwium z krwi, układu pokarmowego i wydalniczego. Tematyka seminariów (10h): 1. Synapsa i integracja informacji w neuronach (struktura i mechanizm działania synapsy chemicznej; neurotransmitery i neuromodulatory). Zmysł węchu, zmysł smaku i czucie skórne. Autonomiczny układ nerwowy (organizacja i czynność układu współczulnego oraz przywspółczulnego; podwójne unerwienie narządów wewnętrznych). Mięśnie gładkie (budowa, unerwienie i podział czynnościowy mięśni gładkich; molekularny mechanizm skurczu i regulacja aktywności skurczowej mięśni gładkich). 2. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze. Regulacja oddychania. Termoregulacja (mechanizm termoregulacji; stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne). Fizjologia wysiłku fizycznego (ocena wydolności fizycznej; wpływ wysiłku na ustrój). 3. Mechanizmy odpornościowe (odporność nieswoista i swoista). Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki. Rola insuliny i glukagonu. Czynności metaboliczne i pozametaboliczne wątroby. Wchłanianie jelitowe (wchłanianie: wody i elektrolitów, węglowodanów, białek, tłuszczów). 4. Równowaga kwasowo-zasadowa. Układy buforowe organizmu. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica metaboliczna; zasadowica metaboliczna; kwasica oddechowa; zasadowica oddechowa). Gospodarka wodno-elektrolitowa (przestrzenie wodne i rozmieszczenie elektrolitów; regulacja objętości płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej i w komórkach; bilans wodny – regulacja gospodarki wodnej). Zaburzenia gospodarki wodnej (stany odwodnienia; stany przewodnienia); regulacja bilansu elektrolitów. 5. Hormony podwzgórza (wazopresyna; oksytocyna; podwzgórzowe hormony uwalniające i hamujące). Hormony przedniego płata przysadki (hormon wzrostu; prolaktyna; hormony tropowe przysadki). Hormony tarczycy (regulacja wydzielania hormonów; działanie hormonów tarczycy). Hormony nadnerczy (hormony rdzenia nadnerczy; hormony kory nadnerczy).
Opis wykładów1. Czynność komórek nerwowych, czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz podział i właściwości receptorów. 2. Fizjologia mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Skład i rola krwi w organizmie. 3. Fizjologia układu krążenia. Fizjologia układu oddechowego. 4. Czynność wydzielnicza i motoryczna przewodu pokarmowego. Czynność nerek i dróg moczowych. 5. Kontrola humoralna środowiska wewnętrznego. Fizjologia układu rozrodczego.
Cel kształceniaPo zakończeniu przedmiotu Fizjologia, student powinien rozumieć i umieć opisać zasady prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów organizmu; wyjaśnić wzajemne zależności i oddziaływania narządów i układów czynnościowych. Student powinien także posiadać umiejętność interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w odniesieniu do stanu zdrowia; określać podstawowe wielkości i normy fizjologiczne, a także wykorzystywać znajomość fizjologii w wykonywaniu czynności zawodowych.
Literatura podstawowa1) Górski Jan, Fizjologia człowieka., PZWL, 2010 2) Traczyk Władysław, Fizjologia człowieka w zarysie., PZWL, 2000 3) Badowska-Kozakiewicz Anna, Fizjologia człowieka w zarysie., PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca1) Brzozowski Tomasz, Konturek. Fizjologia człowieka., Edra Urban & Partner, 2019 2) Konturek Stanisław, Atlas fizjologii człowieka Nettera., Elsevier Urban & Partner, 2008
Uwagi