Informatyka i biostatystyka

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-IiB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępnePosiadana wiedza z zakresu szkoły ponadgimanzjalnej.
Opis ćwiczeńTworzenie bazy danych medycznych oraz operacje na tych danych przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych i programów baz danych. Obliczanie i interpretacja podstawowych pojęć ze statystyki opisowej przy pomocy arkusza kalkulacyjnego oraz pakietu statystycznego Statistica. Estymacja i wnioskowanie o parametrach populacji na podstawie wyników próby losowej. Analiza współzależności między cechami. Metody graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz statystycznych.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony tylko w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z sposobami tworzenia baz danych medycznych oraz ich analizy statystycznej przy pomocy programów baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i pakietów statystycznych.
Literatura podstawowa1) 1. Tomasz Zieliński, Jak pokochać statystykę czyli Statistica do poduszki, StatSoft, 1999 2) Aviva Petrie, Caroline Sabin, Statystyka medyczna w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
Literatura uzupełniająca1) , Elektroniczny podręcznik statystyki PL WEB:http//www.statsoft.pl/textbook/stathome.html, Statsoft,
UwagiGrupy ćwiczeniowe maksymalnie 20 osobowe.