Kardiologia

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-Kard
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi