Medyczne czynności ratunkowe cz. 1

Emergency medical operstions part 1

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-MCR1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceANATOMIA, PROCEDURY RATUNKOWE PRZEDSZPITALNE, PODSTAWOWE ZABIEGI MEDYCZNE
Wymagania wstępneWIEDZA Z POWYŻSZYCH PRZEDMIOTÓW
Opis ćwiczeńParametry życiowe człowieka, Ocena wstępna pacjenta, badanie podmiotowe i przedmiotowe Drożność dróg oddechowych, rozpoznanie niedrożności. Zabezpieczenie dróg oddechowych- przyrządowo, prawidłowa wentylacja, tlenoterapia, Badanie fizykalne neurologiczne, odruchy oponowe, Zabezpieczenie dojścia dożylnego i doszpikowego, przygotowanie i drogi podawania leków, płynoterapia, Badanie EKG, monitorowanie, ocena zapisu, Algorytm BLS 2015. Kolejność czynności ratowniczych. Bezpieczna defibrylacja. Ocena skuteczności pośredniego masażu serca i wentylacji
Opis wykładówResuscytacja. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych-BLS 2015. Nagłe zatrzymanie krążenia. Monitorowanie parametrów krytycznych. Drożność dróg oddechowych, rozpoznawanie niedrożności. Metody udrażniania dróg oddechowych. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych. Tlenoterapia. Masaż sercapośredni: technika, błędy i powikłania. Masaż serca pośredni – przyrządowy. Zaburzenia rytmu serca towarzyszące NZK. Defibrylacja. Drogi podawania leków. Leki stosowane w leczeniu NZK. Płynoterapia. BLS dzieci. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych. Pomoc medyczna przedszpitalna w urazach.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest biegłe opanowanie czynności ratunkowych ze szczególnym naciskiem na techniki stosowane w ratownictwie w celu ratowania życia i zdrowia pacjenta w zagrożeniach pochodzenia wewnętrznego i środowiskowego. Nabycie umiejętności szybkiej identyfikacji pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu podtrzymanie funkcji życiowych pacjenta. Umiejętność zastosowania odpowiedniej farmakoterapii w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Literatura podstawowa1) ,, Wytyczne ERC 2015, ,, 2015 2) DANUTA DYK , Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, 2016 3) Przemysław Paciorek ,Amelia Patrzała, Emilia Kłos, Medyczne czynności ratunkowe, PZWL , 2014 4) Jacek Kleszczyński, Marcin Zawadzki, Leki W ratownictwie medycznym , PZWL, 2019 5) John Emory Campbell, Roy Lee Alson , ITLS INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT. RATOWNICTWO PRZEDSZPITALNE W URAZACH , Medycyna Praktyczna , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi