Medyczne czynności ratunkowe cz. 2

Emergency medical operstions part 2

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-MCR2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi