Medyczne czynności ratunkowe cz. 3

Emergency medical operstions part 3

2021L

Kod przedmiotu6255S1P-MCR3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi