Medycyna katastrof

Disaster Medicine

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-MEDKATA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępneanatomia, fizjologia
Opis ćwiczeńZapoznanie z systemem START/JumpSTART. Ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia. Symulacja zdarzenia masowego. Zabezpieczenie medyczne katastrof. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Postępowania w sytuacji katastrof lotniczych, morskich, naturalnych i budowlanych oraz w przypadku zagrożenia chemicznego.
Opis wykładówPodstawy prawne działania systemu i ratownika. Etapy postepowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Zasady segregacji medycznej. Funkcjonowanie SOR i Izby Przyjęć .Organizacja pracy SOR w warunkach masowego napływu poszkodowanych .Spedycja zespołów ratownictwa medycznego. Zagadnienia terroryzmu i bioterroryzmu .Komputerowe wspomaganie zarządzania ratownictwem medycznym .Historia rozwoju służb ratownictwa medycznego. System zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z pojęciem katastrofy i zdarzenia masowego. Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania zagrożenia, oceny miejsca zdarzenia, wdrożenia procedur ratunkowych i transportu do szpitala. Nabycie umiejętności organizacji pracy i udzielania pomocy w warunkach ekstremalnych. Podkreślenie istoty współpracy interdyscyplinarnej w trakcie trwania poszczególnych etapów akcji ratunkowej. Zapoznanie z problematyką gromadzenia rezerw materiałowych i zaopatrzenia w podstawowe środki medyczne z zakresu pierwszej pomocy, m. in. płyny dożylne.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) John Emory Campbell, Roy L. Alson,, wyd. Medycyna praktyczna,, Basic trauma life support: dla paramedyków i ratowników medycznych,", w, 2006r., tom 2) Michael C. Colquhoun, Anthony J. Handley, Evans T.R.:, wyd. Górnicki, ABC resuscytacji", 2006r., tom 3) Ciećkiewicz J., Benin-Goren O, wyd. Górnicki, "Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych – medycyna katastrof w zarysie.", 2005r., tom 4) Brongel L., Duda K., Jarzynowski W,, wyd. PZWL, , "Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała", , 2001r., tom
Uwagi