Medycyna ratunkowa cz. 1

Emergency Medicine part I

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-MEDRAT1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia i patofizjologia
Wymagania wstępneanatomia, fizjologia i patofizjologia
Opis ćwiczeńBadanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta internistycznego. Diagnostyka różnicowa bóli w klatce piersiowej. Ostre zespoły wieńcowe- postępowanie w opiece przedszpitalnej i w SOR. Analiza EKG-wstęp Badanie urazowe poszkodowanego na miejscu zdarzenia. Urazy głowy- postępowanie w opiece przedszpitalnej i obserwacja w SOR. Urazy klatki piersiowej. Odma, tamponada serca, wiotka klatka piersiowa, stłuczenie płuc i serca. Płynoterapia. Tlenoterapia bierna. Urazy kończyn, kręgosłupa i miednicy- postępowanie w opiece przedszpitalnej. Zabezpieczenie do transportu. Leki p-bólowe
Opis wykładówOrganizacja struktur ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie. Elementy powiadamiania i dysponowania w ratownictwie. Obsługa zgłoszeń alarmowych. Organizacja i funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Centrum Urazowe. Zasady transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Cel kształceniaPełne kompetencje w zakresie wykonywania ratunkowych czynności medycznych na poziomie BLS, ITLS. Nabycie umiejętności badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta. Sprawne rozpoznawanie i wczesnego leczenie stanów zagrożenia życia w urazach i chorobach wewnętrznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kumar C.M. ,Dodds C., wyd. PZWL, "Podstawowe procedury diagnostyczne- leczenie-praktyczny przewodnik", 2007r., tom 2) efrin P., Schua R.,, wyd. Urban & Partner., "Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych", 2007r., tom
Uwagi