Medycyna ratunkowa cz. 2

Emergency medicine part 2

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-MEDRAT2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi