Medycyna ratunkowa cz. 2

Emergency medicine part 2

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-MEDRAT2
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia,fizjologia,patofizjologia
Wymagania wstępneanatomia,fizjologia,patofizjologia
Opis ćwiczeńNagłe stany kardiologiczne. Tętniak rozwarstwiający aorty, zatorowość płucna, ostry zespół wieńcowy. Analiza EKG. Leki stosowane w kardiologii. Zaburzenia rytmu serca- postępowanie w opiece przedszpitalnej i w SOR. Leki antyarytmiczne. Analiza EKG. Nagłe zatrzymanie krążenia. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych wg algorytmu ALS. Sytuacje szczególne. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantoma. Nagłe zatrzymanie krążenia. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci wg algorytmu ALS. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantoma. Postępowanie z pacjentem z dusznością. Astma oskrzelowa, ARDS, POCHP. Wstrząs anafilaktyczny. Niewydolność oddechowa. Tlenoterapia bierna i czynna. Respiratoroterapia. Stany zagrożenia zdrowia i życia u dzieci. Gorączka i drgawki. Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Odwodnienie- wymioty, biegunka Urazy u dzieci. Zaopatrzenie urazów w opiece przedszpitalnej. Schorzenia narządu ruchu u dzieci. Postępowanie w przypadku oparzeń w opiece przedszpitalnej i w SOR. Reguła Parklanada. Płynoterapia.
Opis wykładówZaawansowane zabiegi reanimacyjne- wytyczne PRR 2015.Farmakoterapia w zagrożeniach pochodzenia wewnętrznego i urazach.
Cel kształceniaPełne kompetencje w zakresie wykonywania ratunkowych czynności medycznych na poziomie ITLS Nabycie umiejętności sprawnego rozpoznawania i wczesnego leczenia stanów zagrożenia życia w urazach i chorobach wewnętrznych. Nauczanie sprawnej i efektywnej reanimacji wg schematu ALS
Literatura podstawowa1) A. Zawadzki,, "Medycyna ratunkowa i katastrof: podręcznik dla studentów uczelni medycznych." , PZWL, 2011 2) European Resuscitation Council,, "Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015”,, LITERATURA PODSTAWOWA1) A. Zawadzki, , "Medycyna ratunkowa i katastrof: podręcznik dla studentów ucz, 2015 3) Campbell J.E, "International Trauma Life Support: wRatownictwo przedszpitalne w urazach.,, Medycyna praktyczna, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi