Medycyna ratunkowa cz. 3

Emergency medicine part 3

2021L

Kod przedmiotu6255S1P-MEDRAT3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępneanatomia, fizjologia
Opis ćwiczeńNagłe stany w schorzeniach neurologicznych. Bóle głowy. Krwawienie podpajęczynówkowe. Zespół Guilliana-Barre. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Udar. Badanie neurologiczne pacjenta. Ostre stany nefrologiczne i endokrynologiczne. Ostra niewydolność nerek. Ostra niewydolność nadnerczy. Przełom nadnerczowy. Opieka nad pacjentem dializowanym. Ostre powikłania cukrzycy. Diagnostyka różnicowa. Hipoglikemia. Kwasica ketonowa, nieketonowy stan hiperosmolarny. Bóle brzucha u dorosłych i dzieci. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Niedrożność. Ostre niedokrwienie kończyn. Urazy jamy brzusznej i klatki piersiowej- postępowanie w SOR. Krwioterapia. Pacjent we wstrząsie septycznym. Posocznica, sepsa. Objawy, diagnostyka. Zespół niewydolności wielonarządowej. Aminy presyjne.Ostre stany w schorzeniach laryngologicznych i okulistycznych. Ciało obce, oparzenia, urazy oka. Napad jaskry. Ostre stany w ginekologii i położnictwie. Ciąża pozamaciczna, krwawienie z dróg rodnych. Stany zagrożenia życia w ciąży: stan przedrzucawkowy/rzucawka, HELLP, przedwczesne odklejanie się łożyska
Opis wykładówTerapia hiperbaryczna. Zatrucia- objawy i leczenie. Ostre zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne. Stany nagłe w laryngologii i okulistyce.Urazy i unieruchomienie kręgosłupa,Urazy wielonarządowe dzieci,Transport medyczny pacjenta urazowego,Stany naglące w położnictwie i ginekologii,Etyka i podstawy prawne oceny śmierci mózgu.
Cel kształceniaPełne kompetencje w zakresie wykonywania ratunkowych czynności medycznych u dzieci, dorosłych z uwzględnieniem osób starszych i kobiet w ciąży. Nabycie umiejętności sprawnego rozpoznawania i wczesnego leczenia stanów zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Nauczanie sprawnej i efektywnej reanimacji wg schematu ALS.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi