Neurologia

Neurology

2020L

Kod przedmiotu6255S1P-NEUROL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAntomia i fizjologia układu nerwowego
Wymagania wstępneZnajomośc anatomii i fizjologii układu nerwowego
Opis ćwiczeńZastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce
Opis wykładów1. Badanie neurologiczne I badania laboratoryjne. 2. Chory nieprzytomny. Badanie I diagnostyka chorego nieprzytomnego. 3. Udar niedokrwienny mózgu. Udar krwotoczny mózgu I krwotok podpajęczynówkowy. 4. Padaczka I stan padaczkowy. Utraty przytomności. 5. Ostry uraz głowy I rdzenia kręgowego. 6. Ostre encefalopatie niedotlenieniowe I metaboliczne. 7. Choroby zakaźne układu nerwowego. 8. Choroby mięśni z zaostrzeniami zagrażającymi życiu. 9. Ostre polineuropatie I polineuropatie stanu krytycznego. 10. Śmierć mózgu. 11. Ostre bóle kręgosłupa I inne zespoły ostrego bólu. 12. Nagłe bóle głowy
Cel kształceniaNabycie wiedzy o stanach nagłych w neurologii I umiejętność skorzystania z nabytej wiedzy teoretycznej w trakcie pomocy udzielanej choremu
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) G. Fuller, wyd. Elsevier, Badanie neurologiczne, 2008r., tom 2) D.Wiebers I wsp, wyd. LWW, Udar mózgu, 2006r., tom 3) C.Turner I wsp, wyd. Urban &Partner, Neurologia Crash Course, 2006r., tom 4) Red, wyd. Urban &Partner, Atlas neuroanatomii I neurofizjologii Nettera, 2003 r., tom 5) Ch. Warlow, wyd. Medipage, Podręcznik leczenia w neurologii, 2008r., tom
Uwagi