Neurochirurgia

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-NEUUR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępneOpanowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, patologii układu nerwowego, opanowanie wiedzy z podstaw udzielania pierwszej pomocy nad człowiekiem chorym
Opis ćwiczeńBadania przedmiotowe w neurochirurgii. Badania diagnostyczne stosowane w neurochirurgii. Problemy pielęgnacyjne z pacjenem nieprzytomnym. Monitorowanie pacjenta nieprzytomnego. Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo– mózgowym. Opieka nad pacjentem z porażeniem i niedowładem. Opieka nad pacjentem przygotowywanym do badań.
Opis wykładów1.Wprowadzenie do neurochirurgii. 2.Podstawowe struktury i funkcje układu nerwowego. 3.Symptomatologia neurologiczna. 4.Badanie podmiotowe i przedmiotowe w neurochirurgii. 5.Badania dodatkowe w neurochirurgii. 6.Chory nieprzytomny. Postępowanie. 7.Choroby naczyniowe mózgu. 8.Zaburzenia napadowe – padaczka, omdlenie i inne. 9. Bóle głowy. Objawy i leczenie. 10. Ból ostry. Bóle kręgosłupa. 11. Urazy głowy. 12. Urazy kręgosłupa. 13. Urazy rdzenia kręgowego. 14. Uszkodzenia nerwów czaszkowych. 15. Choroby zakaźne układu nerwowego. 16. Choroby nowotworowe układu nerwowego. 17. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami świadomości. Ratownictwo medyczne 1.Rola i zadania ratownika nad chorym z zaburzeniami świadomości. 2.Rola i zadania ratownika w opiece nad chorym z urazem czaszki. 3.Rola i zadania ratownika w opiece nad chorym z urazem kręgosłupa. 4.Problemy ratownika nad chorymi z urazami ośrodkowego układu nerwowego. 5. Problemy ratownika nad chorymi z urazami obwodowego układu nerwowego.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest: 1. Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych urazów ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i ich cech szczególnych. 2. Posiadanie umiejętności postępowania profilaktycznego z pacjentem z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 3. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych stosowanych w neurochirurgii. 4. Przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kózka M, wyd. PZWL, Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, 2008r., tom 2) Lindsay K. W., Bone I, wyd. Elsevier Urban & Partner, , Neurologia i neurochirurgia, 2006r., tom 3) Wojciech Kapała, wyd. Czelej, Pielęgniarstwo w chirurgii , 2006r., tom
Uwagi