Prawo medyczne

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-PMed
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy o świecie i kraju na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńZakres obowiązków i uprawnień ratownika medycznego, Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych 2. Formy i rodzaje działalności zawodowej ratownika medycznego 3. Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia4. Zasady wykonywania zawodu: zgoda, dokumentowanie świadczeń, zlecenia, tajemnica zawodowa
Opis wykładów. System prawa 2. Podstawy prawa cywilnego i prawa karnego i odpowiedzialność karna i cywilna pielęgniarki 3. Karta praw człowieka, karta praw pacjenta i karta praw dziecka 4. Podstawy Bioetyki 5. Przymus bezpośredni, status funkcjonariusza publicznego 6. Elementy prawa pracy zbiorczo
Cel kształceniaKorzystanie z aktualnej wiedzy prawnej dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki ratowniczej. Wykorzystanie przepisów prawnych w praktyce zawodowej ratownika medycznego. Różnicowanie odpowiedzialności: karnej, cywilnej i zawodowej. Planowanie dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego
Literatura podstawowa1) Nesterowicz M, Prawo Medyczne Sejm RP, Ustaw a o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Sejm RP, 2008, Dom Organizatora TNOiK, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi