Podstawy okulistyki w ratownictwie medycznym

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-PPwRM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi