Procedury ratunkowe przedszpitalne

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-PRP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępneznajomość zasad BHP, znajomość zasad aseptyki i antyseptyki
Opis ćwiczeń- ocena parametrów życiowych i badanie poszkodowanego (A,B,C,D, E), - pozycje ułożeniowe - podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna BLS + AED w różnych grupach wiekowych, - udrażanianie dróg oddechowych bezprzyrządowe i przyrządowe, - unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, - tamowanie krwotoków i zaopatrywanie krwawień, - rozpoznawanie podstawowych rytów zatrzymania krążenia (podstawowa ocena zapisu EKG), - wprowadzenie do algorytmu ALS, - podawanie leków różnymi drogami: per os (p.o.) doustnie, per rectum (p.r.) doodbytniczo, subliguale (s.l.) podjęzykowo, intramuscularis (i.m.) domięśniowe intravenosa (i.v.) dożylne Intraoss (io) doszpikowo
Opis wykładów- ocena parametrów życiowych i badanie poszkodowanego (A,B,C,D, E), - pozycje ułożeniowe - podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna BLS + AED w różnych grupach wiekowych, - udrażanianie dróg oddechowych bezprzyrządowe i przyrządowe, - unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, - tamowanie krwotoków i zaopatrywanie krwawień, - rozpoznawanie podstawowych rytów zatrzymania krążenia (podstawowa ocena zapisu EKG), - wprowadzenie do algorytmu ALS, - podawanie leków różnymi drogami: per os (p.o.) doustnie, per rectum (p.r.) doodbytniczo, subliguale (s.l.) podjęzykowo, intramuscularis (i.m.) domięśniowe intravenosa (i.v.) dożylne Intraoss (io) doszpikowo
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie oraz doskonalenie studentów w zakresie procedur przedszpitalnych stosowanych w ratownictwie medycznym
Literatura podstawowa1) Frank Flake, Klaus Runggaldier, Ratownictwo medyczne procedury od A do Z, Urban & Partner, 2012 2) Przemysław Guła, dr hab. n. med. Waldemar Machała, Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, 2015, 2015
Literatura uzupełniająca1) Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała, Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2020 2) Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, Złote minuty w obrażeniach ciała, PZWL, 2017
Uwagi