Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-PRW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawowe zabiegi medyczne/Techniki zabiegów medycznych/Anatomia człowieka
Wymagania wstępneZnajomość anatomii człowieka/Umiejętność pracy w zespole/Znajomość zasad wykonywania podstawowych zabiegów medycznych ratunkowych
Opis ćwiczeńZasady aseptyki i antyseptyki. Badanie pacjenta. Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Defibrylacja automatyczna i manualna. Wykonanie dojścia doszpikowego. Zasady tlenoterapii. wskazania do podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą, wziewną oraz doszpikową. Zaopatrywanie urazów - postępowanie z pacjentem urazowym. Postępowanie z pacjentem w SOR, procedurę kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, zasady cewnikowania pęcherza moczowego, procedurę zakładania sondy żołądkowej i płukania żołądka. Poród nagły. Dokumentowanie czynności ratukowych.
Opis wykładówZasady prawidłowego postępowania przedszpitalnego w stanach nagłych.
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do wykonywania zabiegów ratunkowych zgodnie z procedurami
Literatura podstawowa1) Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała, Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2015 2) Plantz Scott H., E.John Wipfler pod red. J.Jakubaszko, Medycyna ratunkowa NMS, Edra Urban & Partner, 2019 3) Janusz Andres, Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, 2015
Literatura uzupełniająca1) Podręcznik pod redakcją J. Jakubaszko, Ratownik medyczny, Górnicki, 2014
Uwagi