Podstawowe zabiegi medyczne

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-PZM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia człowieka/Procedury wewnątrzszpitalne
Wymagania wstępneZnajomość podstaw anatomii człowieka
Opis ćwiczeń,
Opis wykładówDekontaminacja i jej rodzaje, Aseptyka i antyseptyka , Sterylizacja. Opieka nad pacjentem z drenażem jam ciała. Opieka nad pacjentem zaintubowanym , z tracheotomią .Podstawowe techniki obrazowe .Symulacje medyczne
Cel kształceniaPrzygotowanie studentów do wykonywania zabiegów medycznych
Literatura podstawowa1) Jasmeet Soar, ABC resuscytacji, Górnicki/Jakubaszko Juliusz, 2016 2) Podręcznik pod redakcją Juliusza Jakubaszki, Ratownik medyczny, Górnicki, 2015 3) Alson Roy Lee, Emory Campbell John, International trauma life support, Medycyna Praktyczna, 2017
Literatura uzupełniająca1) Dr n. med. Anna Baranowska, Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, Dr n. med. Krystyna Klim, Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, 2017
Uwagi