Zdrowie publiczne

Public Health

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-ZDRPUBL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce: podstawowa opieka zdrowotna, opieka specjalistyczna i opieka wysokospecjalistyczna 2.Źródła informacji w ochronie zdrowia 3.Metody oceny i monitorowania sytuacji zdrowotnej populacji Seminaria: 1.Sytuacja zdrowotna ludności Polski 2.Podstawy ekonomiki zdrowia i finansowania w ochronie zdrowia. 3.Nakłady na zdrowie w Polsce.
Opis wykładów1.Zdrowie publiczne-definicje,pojęcia i założenia. 2.Polityka zdrowotna i społeczna na rzecz zdrowia publicznego.3.Zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce i UE. 4. Globalizacja a zdrowie. 5.Ocena stanu zdrowia populacji. 6.Zapobieganie chorobom i wczesne ich rozpoznawanie. 7.Determinanty zdrowia. 8.Rola i znaczenie promocji zdrowia w działaniach zdrowia publicznego. 9.Światowa Organizacja Zdrowia i jej polityka zdrowotna. 10.Transformacja demograficzna i epidemiologiczna- nowe wyzwania zdrowia publicznego. 11.Medycyna środowiskowa, choroby zawodowe, cywilizacyjne. 12.Zagrożenia zdrowotne w środowisku szpitalnym. 13.Zakażenia szpitalne, gospodarka odpadami.14. Choroby zakaźne, HIV-AIDS. Bioterroryzm. Wskaźniki stanu zdrowia,źródła informacji o zdrowiu.
Cel kształceniaZapoznanie się z problemami zdrowia publicznego jako dziedziną nauk medycznych zajmującą się zagrożeniami dla zdrowia, jego ochroną, umacnianiem i poprawą, oceną potrzeb zdrowotnych populacji oraz sposobami ich zaspokajania.Profilaktyką zdrowotną i systemami opieki zdrowotnej.
Literatura podstawowa1) Leowski J., Polityka Zdrowotna, a zdrowie publiczne. , wyd. CEDEWU, 2018 2) Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku., Lekarskie PZWL, 2009 3) Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia, a studiujących i zainteresowanych nauką o zdrowiu., CEDEWU, 2017 4) Bzdęga J.,Gębska-Kuczerowska A., Epidemiologia w zdrowiu publicznym., Lek. PZWL, 2018
Literatura uzupełniająca1) Kolarzyk E., Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Uwagićwiczenia, seminaria i wykłady prowadzi dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka