Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego cz.1

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-ZSERS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi