Biochemia

Biochemistry

2021L

Kod przedmiotu56S1-BIOCH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., Lahuta L.B. , Ćwiczenia z biochemii., Wyd. UWM Olsztyn, 2003 2) Kulka K., Rejowski A. , Biochemia. , Wyd. ART Olsztyn. , 1998 3) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców. , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 4) Stryer L. , Biochemia. , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1997 5) Bańkowski E. , Biochemia. , MedPhaem Polska Wrocław, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi