Grafika inżynierska

Engineering graphics

2021L

Kod przedmiotu56S1-GRAFIINZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWstęp do problematyki grafiki inżynierskiej. Orientacja geometryczna i układy współrzędnych 2D i 3D. Zasady wykonania rysunku technicznego. Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Przekroje. Wymiarowanie.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Wprowadzenie do programu AutoCAD . Konstrukcje geometryczne. Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie prostokątne z przekrojami. Rzutowanie aksonometryczne. Wymiarowanie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wawer M., Grafika inżynierska. Przykłady modelowania 2D i 3D MegaCAD 2005 i 2006, SGGW, 2006 2) Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżowski B.,, AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie, SGGW, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi