Matematyka I

2021Z

Kod przedmiotu56S1-MATEM1
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówczestnictwo w wykładach oraz systematyczne przyswajanie ich treści,ĆWICZENIA:Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, tzn. udział w rozwiązywaniu omawianych zadań oraz prezentacja rozwiązań zadań wcześniej podanych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Gewert, Zb. Skoczylas, Analiza matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, , Oficyna Wydawnicza GIS, 2012 2) R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studentów, WNT, Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi