Mikrobiologia

Microbiology

2021L

Kod przedmiotu56S1-MIKRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSystematyka i klasyfikacja drobnoustrojów. Rozmieszczenie mikroorganizmów w biosferze. Charakterystyka: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży i wirusów. Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie. Metabolizm drobnoustrojów: odżywianie, oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe, fermentacje, rozmnażanie, koniugacja, tranformacja, transdukcja, fotosynteza, chemosynteza. Podstawowe mechanizmy metabolizmu i przemian energetycznych. Znaczenie metabolitów wtórnych. Stałość, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej. Ekologia drobnoustrojów. Rola drobnoustrojów w środowisku. Charakterystyka wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Techniki mikroskopowania. Przygotowywanie preparatów mikrobiologicznych. Izolacja, hodowla i diagnostyka drobnoustrojów. Wzrost i namnażanie drobnoustrojów. Morfologia i cytologia: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży. Metody określania liczby i biomasy drobnoustrojów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami. Transformacja różnych substancji przez drobnoustroje. Współżycie między drobnoustrojami a organizmami wyższymi.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej. Uświadomienie roli drobnoustrojów w biosferze, z ukierunkowaniem na ochronę środowiska.
Literatura podstawowa1) Schlegel H.G. , Mikrobiologia ogólna , PWN, Warszawa, 2008 2) Różalski A. , Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996 3) Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość I środowisko, PWN, Warszawa, 2003 4) Lubudzisz Z., Kowal K., Mkrobiologia techniczna, wyd. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007 5) Kunicki – Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Łaniewska – Trokenheim Ł., wyd. wyd. UWM w Olsztynie, Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności , 2009r., tom 2) Paul E.A., Clark F.E. , wyd. wyd. UMCS Lublin, Mikrobiologia i biochemia gleb , 2000r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.