Mikrobiologia środowiskowa

Environmental microbiology

2022Z

Kod przedmiotu56S1-MIKROSRO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Egzamin
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błaszczyk M, Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2010 2) Błaszczyk M., Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007 3) Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawelczyk A. , Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska, wyd. Politechnika Wrocławska, 2006 4) Salyers A.A., Whitt D.D. , Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi