Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

Special seminar for bechelor degree students

2024Z

Kod przedmiotu56S1-MK-SPECSEMIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń DYPLOMOWE:ĆWICZENIA:Przepisy ogólne i zawartość pracy inżynierskiej. Zasady cytowania publikacji, fotografii, książek i stron internetowych. Zasady pisania pracy inżynierskiej.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi