Moduł specjalnościowy II

2022Z

Kod przedmiotu56S1-MS2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1, 3, 2, 4
Literatura uzupełniająca
Uwagi