Moduł specjalnościowy IV

2022L

Kod przedmiotu56S1-MS4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Begemann W., Schiechtl H.M. , , Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Arkady, 1999, s. 199
Literatura uzupełniająca
Uwagi