Moduł specjalnościowy VIII

2023Z

Kod przedmiotu56S1-MS8
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:a
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagia