Praca inżynierska

Engineer’s Thesis

2023L

Kod przedmiotu56S1-PINZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzygotowanie harmonogramu prac związanych z realizacją pracy inżynierskiej. Opracowanie hipotezy i celu pracy dyplomowej.
Opis wykładów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Oryginalna literatura specjalistyczna zebrana samodzielnie przez studenta i zalecana przez opiekuna., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi