Praca inżynierska I

Engineer’s Thesis

2024Z

Kod przedmiotu56S1-PINZ1
Punkty ECTS 12
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńDYPLOMOWA:Napisanie pracy inżynierskie i przygotowanie się do egzaminu inżynierskiego
Opis wykładówIA DYPLOMOWA:Napisanie pracy inżynierskie i przygotowanie się do egzaminu inżynierskiego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Oryginalna literatura specjalistyczna zebrana samodzielnie przez studenta i zalecana przez opiekuna., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi