Praktyka kierunkowa

Practical vocational training

2023L

Kod przedmiotu56S1-PRAKTKIE
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Akty prawne, instrukcje obsługi sprzętu, wewnętrzne zarządzenia i regulaminy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi