Prawo ochrony środowiska

Environmental law

2022Z

Kod przedmiotu56S1-PRAWOOCHSR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, , Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 211
Literatura uzupełniająca
Uwagi