Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2024Z

Kod przedmiotu56S1-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do przedsiębiorczości, istota i znaczenie. Elementarne pojęcia rynkowe – popyt, podaż, rynek. Przedsiębiorca - cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsięwzięć. Organizowanie i podejmowanie działalności gospodarczej (etapy, formalności). Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i system finansowy w przedsiębiorstwie. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Marketing w przedsiębiorstwie. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność środowiskowa i ekologiczna podmiotów gospodarczych. Planowanie działalności przedsiębiorstwa - podstawy biznes planu. Gra symulacyjna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sobiecki R (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, 2004, s. 223 2) Steve Blank, Bob Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Onepress, 2013, s. 680 3) Ćeślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 443 4) Markowski W., ABC small business'u, Marcus, 2016, s. 528 5) Nasiłowski M., Podstawy przedsiębiorczości, Key Text, 2002, s. 267 6) Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, 2005, s. 516
Literatura uzupełniająca
Uwagi