Rośliny ogrodnicze w krajobrazie

Horticultural plants in landscape

2023Z

Kod przedmiotu56S1-ROSOGWK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFunkcje pożyteczne i ozdobne sadu, ogrodu warzywnego i przyprawowego w różnym krajobrazie. Walory dekoracyjne roślin sadowniczych warzywnych i przyprawowych w okresie wegetacji i po zbiorze. Kompozycje przestrzenne i gatunkowe roślin sadowniczych i warzywnych. Zakładanie barwnych dywanów, obwódek oraz jednorocznych żywopłotów z roślin warzywnych i przyprawowych. Uprawa warzyw i przypraw w pojemnikach wiszących, donicach i skrzynkach – miejsca eksponowania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Dobór oraz charakterystyka gatunków i odmian drzew i krzewów owocowych do wykorzystania w nasadzeniach. Różnorodność gatunkowa i odmianowa warzyw i przypraw w ogrodach. Aranżacja gatunków i odmian roślin sadowniczych i warzywnych. Nasadzenia pojedyncze, dywanowe, obwódkowe i żywopłotowe jedno- i dwubarwne. Sąsiedztwo roślin warzywnych i przyprawowych – jego zalety estetyczne i ochronne. Zabiegi pielęgnacyjne. Zapoznanie się z poszczególnymi gatunkami roślin ogrodniczych na różne stanowiska.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Knaflewski M., 2007r., "Ogólna uprawa warzyw", wyd. PWRiL, Poznań, 2) Pieniążek Sz., 2000r., "Sadownictwo", wyd. PWRiL, Warszawa, 3) Chmiel H., 2000r., "Uprawa roślin ozdobnych", wyd. PWRiL, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach (12 osób)