Technologie bioenergetyczne

Bioenergy technologies

2023Z

Kod przedmiotu56S1-TECHNBIO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołodziej B., Matyka M. (red.) , Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, PWRiL, Poznań , 2012, s. 594 2) Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lajszner W., Graban Ł.., Wieloletnie rośliny energetyczne, technologie energii odnawialnej, Multico, Warszawa, 2012, s. 156
Literatura uzupełniająca
Uwagi