Zoologia

Zoology

2021L

Kod przedmiotu56S1-ZOOLO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępnePodstawowe zagadnienia biologiczne i ekologiczne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKlasyfikacja zwierząt. Nazewnictwo zoologiczne. Wybrane zagadnienia z cytologii, embriologii i histologii. Plany budowy zwierząt. Płazińce: charakterystyka, cykle rozwojowe. Obleńce: charakterystyka nicieni, antropopresja a liczebność nicieni glebowych. Mięczaki: charakterystyka. Pierścienice: morfologia, anatomia, systematyka. Stawonogi: charakterystyka, cechy diagnostyczne. Skorupiaki: równonogi i ich znaczenie gospodarcze. Pajęczaki: budowa, systematyka. Roztocze – znaczenie gospodarcze. Pareczniki, dwuparce, rola i znaczenie w biocenozach. Owady: morfologia, bionomia, diagnostyka. Charakterystyka rzędów. Rola owadów glebowych. Charakterystyka strunowców, podział systematyczny. Kręgowce: morfologia, anatomia. Ryby, płazy, gady: charakterystyka. Ptaki, charakterystyka i ich rola w przyrodzie. Ssaki: charakterystyka. Chronione gatunki zwierząt i czynniki zagrażające ich występowaniu. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Charakterystyka wybranych grup i gatunków zwierząt i organizmów jednokomórkowych. Protista, Gąbki, Tkankowce (płazińce – przywry, tasiemce; obleńce – nicienie: pasożyty zwierzęce i roślinne). Mięczaki (ślimaki, małże). Pierścienice (skąposzczety, pijawki). Stawonogi (skorupiaki, pajęczaki, owady). Strunowce (bezczaszkowce). Ryby (spodouste, kostnopromieniste). Płazy (bezogonowe, ogoniaste). Gady (jaszczurki, węże, żółwie). Ptaki (brodzące, blaszkodziobe, drapieżne, sowy, gołębie, kuraki, siewkowate, dzięcioły, wróblowate). Ssaki (owadożerne, nietoperze, pajęczaki, gryzonie, drapieżne, nieparzystokopytne, parzystokopytne).
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową i biologią wybranych grup systematycznych zwierząt. Wypracowanie umiejętności rozpoznawania zwierząt.
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych , PWN W-wa, 2006 2) Boczek J., M. Brzeski, D. Kropczyńska-Linkiewicz, , Wybrane działy zoologii. Podręcznik dla studiujących ochronę roślin i środowiska, PWN W-wa, 2000 3) Rajski A, Zoologia cz. ogólna i systematyczna, t. 1-2, PWN W-wa, 1997
Literatura uzupełniająca1) Jura R.D., wyd. PWN, Bezkręgowce, 1996r., tom 2) Błaszak Cz., wyd. PWN, Zoologia, Bezkręgowce, 2009r., tom 3) Jura R.D., wyd. PWN, Biologia zwierząt, 1999r., tom
Uwagi-