Praca magisterska

Master thesis

2022Z

Kod przedmiotu56S2-MK-PRACMGR
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMAGISTERSKA:Przygotowanie harmonogramu prac związanych z realizacją pracy magisterskiej. Opracowanie hipotezy i celu pracy magisterskiej. Wykonanie części eksperymentalnej
Opis wykładówIA MAGISTERSKA:Przygotowanie harmonogramu prac związanych z realizacją pracy magisterskiej. Opracowanie hipotezy i celu pracy magisterskiej. Wykonanie części eksperymentalnej.
Cel kształceniaTwórcze i innowacyjne zastosowanie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Definiuje i rozwiązuje postawiony problem badawczy zgodnie z postawioną hipotezą; korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innych metod i narządzi służących praktycznej realizacji tematu. Syntetycznie opracowuje wyniki oraz krytycznie przegląda literaturę fachową. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną oraz podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych.
Literatura podstawowa1) ., Oryginalna literatura specjalistyczna zebrana samodzielnie przez studenta i zalecana przez opiekuna., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi