Moduł I

2022Z

Kod przedmiotu56S2-MODI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żakowicz S., Hewelke P. , Podstawy inżynierii środowiska, SGGW, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi